Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς


Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο το Ιατρείο μας (εφεξής καλούμενη η «Ιατρείο» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο vergisgrammateia@gmail.com.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

2. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Kάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μόνο τα απαραίτητα δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Συγκεκριμένα ενδέχεται να συλλέγουμε τα δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο) και τα δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

4. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για να:
1) επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον έχετε συμπληρώσει ηλεκτρονικά τη φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (τη φόρμα επικοινωνίας) ή έχετε ζητήσει να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω newsletter.
2) διαχειριστούμε την ιστοσελίδα και τις συνδεόμενες εφαρμογές για να σας προσφέρουμε μια πιο προσωπική εμπειρία.
3) επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς προώθησης/διαφήμισης, εφόσον μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας.

5. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία σέβονται τα δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί:

-να τηρούν εχεμύθεια
-να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια του Ιατρείου
-να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας
-να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

6. Στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε. Δεν αποστέλλουμε τα δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.

7. Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από το Ιατρείο μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα καταστούν ανώνυμα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και τον επιχειρηματικό προγραμματισμό.

Για το χρόνο διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies μπορείτε να ενημερωθείτε από την Πολιτική Cookies.

8. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

- πρόσβασης
- διόρθωσης
- διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη
- φορητότητας
- περιορισμού της επεξεργασίας
- εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης.

9. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με την αποστολή σχετικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση vergisgrammateia@gmail.com.